Naar overzicht

Vogels spotten: eiland Neeltje Jans

Zelf eropuit
  • hele dag
  • Parkeerplaats bij het Topshuis, een groot infobord geeft alle wandelroutes aan
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

Broedkolonies van zilver- en mantelmeeuwen en daaromheen kustvogels als scholeksters en bergeenden brengen er hier hun jongen groot. Ook zeldzame vogelsoorten als dwergstern, eidereend en bontbekplevier broeden regelmatig op Neeltje Jans.

 

Tientallen soorten water- en wadvogels hebben het natuurgebied als rustgebied ontdekt. Omdat het gebied in de vogeltrekroutes ligt, kom je in de herfst ook vogels als roodborst, goudhaantjes en duizenden spreeuwen tegen.

 

 

 

Honden

Kom je met de hond? Houd de hond dan aan de lijn tenzij anders aangegeven. Bekijk de kaart om te zien wat er toegestaan is.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij