Naar overzicht

Wandelen door de duinen van Neeltje Jans

Oosterscheldekering Neeltje Jans
Met de kids Zelf eropuit
  • hele dag
  • Parkeerplaats start wandelingen Neeltje Jans
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

Ooit was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Voor de bouw van de stormvloedkering werd de plaat opgehoogd en omgevormd tot werkeiland. Hier zijn de pijlers gebouwd en werd het bouwmateriaal opgeslagen. In 1986 was de kering af en lag Neeltje Jans er werkloos bij.

 

Wandelen door de duinen van Neeltje Jans

Weer en wind kregen grip op het eiland, en vormden het huidige duinlandschap vol bijzondere planten en dieren. Een eiland waar je volop kunt wandelen over smalle, kronkelende duinpaadjes, dijk en strand.

Tip

Op de parkeerplaats van het Topshuis staat een informatiebord met alle routes.

Opkomend tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij