Naar overzicht

Struinen door het krekengebied van de Schelphoek

Zelf eropuit Met de kids
  • hele dag
  • Parkeerterrein start wandeling Schelphoek.
  • Gratis
Bekijk in Google Maps

Een groot gat geslagen in de dijk, een zichtbaar litteken van de Watersnoodramp in 1953. De stroming van het water in het geslagen gat was zo groot dat ze het niet ter plekke konden dichten. Ze hebben daarom om het gat een nieuwe dijk gemaakt.

Vanaf de uitkijktoren bij het caisson kun je het goed zien. Caissons zijn afzinkbare golfbrekers, deze zijn gebruikt om het gat mee te dichten.

Achter de dijk zie je de kreken die zijn ontstaan door het wassende water. Een wandelroute laat je slingeren op kleine paadjes langs de kreken en door bossen. Het gebied is het leefgebied van veel verschillende vogelsoorten waardoor je ze daar het hele jaar kunt vinden.

Heel misschien zie je wel een blauw flits langs vliegen, dan heb je een zeldzaam ijsvogeltje gezien.

Afgaand tij

Hoe ontstaat het getij?

In ruim zes uur wordt het vloed – het water wordt hoger, daarna wordt het in dezelfde tijd eb – het water wordt weer lager. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde.

 

De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. De aarde draait om haar eigen as en om de zon heen. Daardoor is de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt telkens verschillend.

 

Bekijk het WERKELIJKE GETIJ en UITLEG.

Meer weten?

Meer over het Getij