Naar vogels turen

Grote aantallen vogels en vogelsoorten vinden in en rond de Oosterschelde voedsel, rust en een plek om te broeden.

 

Als het in de Oosterschelde laag water is, dan scharrelen veel vogels hun maaltje bij elkaar op de drooggevallen slikken en platen. Er lopen veel bodemdieren die door steltlopers als de scholekster en de tureluur graag gegeten worden.

 

Staat het water hoog, dan is het na hard werken goed rusten op de schorren maar vooral achter de dijken in de inlagen en karrevelden. Je kunt dus aan de vogels zien of het laag- of hoogwater is!

 

Mooiste plekken

Rond de Oosterschelde kan je op heel veel plekken vogels kijken. Om ze zonder te verstoren in het veld rustig te kunnen bekijken zijn daar kijkschermen, hutten, torens, enzovoort voor neer gezet.

 

Op de ontdekkaart onder het icoon vogelobservatiepunten staan ze allemaal. Een duidelijk overzicht ontstaat door eerste alle iconen uit te zetten. Klik daarna op het icoon vogelobservatiepunten.