Naar vogels turen

Grote aantallen vogels en vogelsoorten vinden in en rond de Oosterschelde voedsel, rust en een plek om te broeden.

 

Als het in de Oosterschelde laag water is, dan scharrelen veel vogels hun maaltje bij elkaar op de drooggevallen slikken en platen. Er lopen veel bodemdieren die door steltlopers als de scholekster en de tureluur graag gegeten worden.

 

Staat het water hoog, dan is het na hard werken goed rusten op de schorren maar vooral achter de dijken in de inlagen en karrevelden. Je kunt dus aan de vogels zien of het laag- of hoogwater is!

 

Mooiste plekken

Rond de Oosterschelde kan je op heel veel plekken vogels kijken. Om ze zonder te verstoren in het veld rustig te kunnen bekijken zijn daar kijkschermen, hutten, torens, enzovoort voor neer gezet.

 

Op de ontdekkaart onder het icoon vogelobservatiepunten staan ze allemaal. Een duidelijk overzicht ontstaat door eerste alle iconen uit te zetten. Klik daarna op het icoon vogelobservatiepunten.

 

 

 

 

Veldgids water & wadvogels

Op een simpele manier de meest voorkomende vogels van de Oosterschelde leren herkennen. Dat kan met de water & wadvogel gids gemaakt door Chiel Jacobusse.

 

Een veldgids die in de eerste plaats bedoeld is voor niet-vogelaars. Alle gewone en algemene soorten worden afgebeeld, zodat op een tocht door het Oosterscheldegebied in principe alle soorten op naam te brengen zijn. Bij elke soort wordt een korte karakteristiek gegeven, een soort paspoort waar naast de belangrijkste kenmerken ook de herkomst van de Nederlandse, wetenschappelijke en Zeeuwse naam gegeven worden. Daarna wordt ingezoomd op het voedsel, de voortplanting en de daarbij behorende typerende gedragingen. Kortom een leuk en leerzaam boekje. 

 

Er zijn twee versies te verkrijgen. Eén met ruimte voor aantekeningen, waarnemingen in het veld of tekeningen. Wat een ieder maar wil. De andere versie heeft geen ruimte voor aantekeningen en de foto's zijn groter.

 

Beide versies zijn € 9,95 per stuk (exclusief verzendkosten). Wilt u meer informatie of een exemplaar bestellen dan kan dit door contact op te nemen met IVN Zeeland 0113-211675 (tijdens kantooruren) of per mail np.oosterschelde@ivn.nl.

 

Er zijn ook verschillende ontdek- en zoekkaarten over vogels.