Zandribbels

Deze patronen die in het zand voorkomen, tref je dikwijls aan bij een wandeling op het strand. Maar hoe onstaan die ribbels?

Transport

Zandkorrels hebben de gewoonte om zich te schikken naar de grillen van wind en water. Tijdens het transport van zandkorrels ontstaan er zo ribbels en andere kleine tot grote reliëfvormen in het zand, zowel op het strand als op de zeebodem.

Waterlijn

Het eerste wat opvalt als je ribbels op het strand ziet, is dat ze ongeveer evenwijdig liggen met de waterlijn. Dit komt omdat ze gevormd werden door het opkomende of terugkerende getij. Maar zeer mooi symmetrisch en gelijk zijn deze zandribbels niet, het patroon is complex en dikwijls doorbroken.

 

Water maakt niet enkel een horizontale beweging, maar het wervelt ook vertikaal.  Net zoals bij golven is het resultaat dat je ziet een optelsom van verschillende waterbewegingen.

 

Meer info: Planeet Zee