Nieuwe wandelroute Bruinvis

Er is een nieuwe route ontwikkeld met het thema Bruinvis bij Zierikzee. De zuidkust van Schouwen is hiermee een mooie belevingsroute rijker.

 

De wandelroute loopt op de grens van land en zee. Tijdens de wandeling kom je sporen uit het verleden tegen, fladderen de weidevogels om je heen en zie je een rijkdom aan zoutminnende planten. Onderdeel van de route is Studio Bruinvis op het havenhoofd van Zierikzee. De plek in de Oosterschelde om bruinvissen vanaf de dijk te zien. Hier kan via een livestream geluisterd worden naar de bruinvissen die voor de kust zwemmen - uniek in de wereld.

 

De route is tot stand gekomen door samenwerking met Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Zeeland en Nationaal Park Oosterschelde.