Alken en zeekoeten

Deze winter zijn er opvallend veel alken en zeekoeten op de Oosterschelde aanwezig. Vorige week heeft Deltamilieu Projecten het westelijke deel van de Oosterschelde geïnventariseerd vanaf het land en het water.  Ze noteerden in totaal maar liefst 124 zeekoeten en 119 alken. Een record, heel bijzonder!

 

Zeekoeten zijn echte zeevogels die zelden of nooit in het binnenland te zien zijn. Met uitzondering van de broedtijd blijven ze hun hele leven op zee en alleen om te broeden komen ze aan land.

 

Alken zijn zeevogels die alleen voorkomen in het Noord-Atlantisch gebied. Hier is hij alleen als wintergast te zien. Ze hebben een snelle vlucht. Daarbij kunnen de vogels laag over het water vliegen en tussen golven door manoeuvreren. 

 

Alkachtige zijn te herkennen aan lage ligging in het water, met lang achtereind. Ook in vlucht lang achtereind, en door ver uitstekende poten nogal 'slungelig'.

 

Foto: alk