Belangrijk broedstrand bij Topshuis opgehoogd

Deze week, vanaf 11 januari 2021, voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit om een belangrijk broedstrand op Neeltje Jans op te hogen. Dit strandje is gelegen aan de Noordzeezijde van de Oosterscheldekering, op het meest noordelijke puntje van Neeltje Jans en heeft een lengte van ongeveer 500 m.

 

Deze locatie is bijzonder geliefd als broedplaats bij de scholeksters, bontbekplevieren en dwergsterns.

De zandsuppletie is gewenst omdat de hoogteligging door afslag te laag is voor een goed broedresultaat. Ook wordt op deze locatie extra aandacht besteed aan de communicatie en afzetting voor publiek tijdens het broedseizoen. 

 

Het opgehoogde stuifzand langs de naastgelegen Vluchthaven is geschikt bevonden om voor de ophoging te gebruiken. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden uiterlijk 29 januari 2021 zijn afgerond.