Dode vogels door vogelgriep

Momenteel is er een uitbraak van de hoogpathogene vogelgriep (HPAI) van het type H5N8 in Nederland. Op allerlei plekken worden dode watervogels gevonden, ook rondom de Oosterschelde. Vindt u één of meerdere dode vogels, raak deze dan niet aan, maar meld ze wel. 

Kaart met verspreiding van griepgevallen

De huidige uitbraak vertoont overeenkomsten met die van het najaar van 2016, maar verschillen zijn er ook. Hoe het exacte verloop zal zijn, blijft moeilijk te voorspellen, maar op dit moment zijn er al behoorlijk wat dode vogels bemonsterd. Op deze kaart staan de positieve testen weergegeven. Het beeld laat al een behoorlijk ruime verspreiding in Nederland zien.

Dode watervogels melden

Op allerlei plekken worden dode en stervende watervogels gevonden. Mocht je zelf zulke vogels aantreffen, dan is het is erg belangrijk om deze vogels te melden, zodat ze eventueel onderzocht kunnen worden op vogelgriep. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende watervogelsoorten.

 

Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen.

 

In dit schematische overzicht (pdf) staat welke vogels waar moeten/kunnen worden gemeld en bij wie je moet zijn voor het laten opruimen van dode vogels.  

Drie of meer dode watervogels? Bel de NVWA

Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88.

 

Uit voorzorg wordt je gevraagd om deze vogels niet aan te raken.

 

Bron: Sovon