Epic Challenge; een uitdaging voor middelbare scholieren

Trailer Epic Challenge

 

Jongeren zijn de beslissers van de toekomst. IVN Natuureducatie, Nationaal Park Oosterschelde en provincie Zeeland vinden het daarom belangrijk om jongeren te betrekken bij hun directe leefomgeving. Daarom organiseren ze de ‘Epic Challenge’. Daarvoor roepen ze jongeren op de activiteit te bedenken die zijzelf of leeftijdsgenoten zouden willen doen in het Nationaal Park.

Jongeren zelf aan zet

Nog nooit wilden zoveel jongeren de natuur in en hun steentje bijdragen voor een groene, duurzame toekomst. Jongeren zien de noodzaak om in te grijpen. Zie bijvoorbeeld de Greta Thunberg beweging. Door ze al vroeg bij de natuur te betrekken ontdekken ze al vroeg de waarde van de natuur. En wie kunnen er beter bepalen hoe dat het beste kan dan jongeren zelf?

De uitdaging

IVN Natuureducatie en Nationaal Park Oosterschelde dagen middelbare scholieren daarom met de Epic Challenge uit een activiteit te bedenken waarmee ze hun leeftijdsgenoten mee de natuur in krijgen. Welke activiteiten in Nationaal Park Oosterschelde zouden zij daarvoor willen organiseren? Indienen van ideeën kan tot en met 15 november.

 

De winnaars gaan op pad

De drie groepjes of individuele scholieren die het beste activiteitenaanbod verzinnen, presenteren dit op 16 december aan een jury bestaande uit Anita Pijpelink (gedeputeerde), Pim Schenkelaars (wethouder Gemeente Noord-Beveland), Ira von Harras (directeur ZMF) en Marijke Lieman (boswachter Staatsbosbeheer). De winnaars mogen in 2022 samen met hun klas de eigen activiteit beleven.

Meer informatie