Fluiteend

Een soort die weer langzamerhand binnen aan het druppelen is om de winter hier door te brengen; de smient.

 

Smienten herken je het makkelijkst aan het geluid. Om met elkaar in contact te blijven maken ze tijdens hun vluchten, maar ook als ze eten voortdurend fluitende geluiden. Daarom worden ze ook wel fluiteend genoemd. Ze zijn heel kenmerkend voor het winterse Oosterscheldelandschap.

 

Smienten zijn overwegend vegetariers. Vaak zie je dat smienten overdag in het buitendijkse getijdenlandschap verblijven en dan 's nachts de polders intrekken om te eten op akkers en weilanden.  Maar ook op schorren en in inlagen en karrevelden grazen de smienten veelvuldig. In de winter is het bij ons de talrijkste eendensoort.