Gezenderde lepelaars in de Oosterschelde

Wout en Jef zijn twee gezenderde lepelaars die zich nu in de Oosterschelde bevinden. Hoe weten we dat eigenlijk?

 

De werkgroep lepelaar in samenwerking met het NIOZ heeft de afgelopen zomer verschillende volwassen lepelaars uitgerust met een GPS-zender. De zenders registreren elke 10 minuten de locatie van de vogels. Verder kunnen ze door verschillende hightech toevoegingen in de zender ook het gedrag van de vogel achterhalen en zelfs zien hoe vaak de lepelaars een prooi vangen.

 

Met de verzamelde gegevens onderzoeken ze welke gebieden van groot belang zijn voor lepelaars door het jaar heen en wat de effecten zijn van veranderingen in deze gebieden op hun gebiedsgebruik, trekgedrag, broedsucces en overleving.

 

De gegevens worden elke paar uur via het GSM-netwerk opgestuurd en zijn zichtbaar op de Animal Tracker app , waardoor de vogels bijna live te volgen zijn! Voor wie geen smartphone heeft: de vogels zijn ook te volgen op de websites van Global Flyway Network en het NIOZ .