Gravend kreeftje houdt het strand groen

Strandvlooien zijn springende kreeftjes met een cruciale rol binnen de natuur op het strand. Ze geven ons ook inzicht in de impact van menselijke activiteiten. Onderzoek in het kader van 'Het Groene Strand' laat het verband zien tussen aanspoelsel en strandvlooien: meer natuurlijk aanspoelsel betekent meer strandvlooien en een gezonder strand-ecosysteem.

 

Samen met andere kleine strandbewoners zijn strandvlooien erg belangrijk binnen het ecosysteem op de grens tussen water en land. Als onderdeel van het project Het Groene Strand deed Stichting ANEMOON in het voorjaar en de zomer van 2021 onderzoek naar deze diergroep. Gekeken werd naar het verband tussen de hoeveelheid aanspoelsel en de aantallen strandvlooien en naar de invloed van machinaal verwijderen van aanspoelsel en andere menselijke invloeden.

 

De Gewone strandvlo (Talitrus saltator) blijkt een goede indicator voor de mate van menselijke verstoring. Hoewel zaken als menselijke betreding en rijdende voertuigen invloed hebben, is er een duidelijk verband tussen de hoeveelheid natuurlijk aanspoelsel dat blijft liggen en de aantallen strandvlooien. Waar de hoeveelheid aanspoelsel groter is, leven ook gemiddeld meer strandvlooien.

Meer informatie

Het hele artikel is HIER te lezen. Meer informatie is te vinden in het onderzoekrapport (pdf; 5,7 MB). Dit rapport is uitgebracht in het kader van het project Het Groene Strand. Dit is een samenwerkingsverband tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.