Groot onderhoud schuifaanslagen

De Oosterscheldekering is het grootste en beroemdste Deltawerk. De 9 kilometer lange stormvloedkering sluit de Oosterschelde af bij dreigend hoogwater. Om ervoor te zorgen dat de kering goed zijn werk blijft doen, start Rijkswaterstaat binnenkort met het onderhoud van de schuifaanslagen. 

Sluiting

Tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland werd tussen 1976 en 1986 de Oosterscheldekering gebouwd. Bij een waterstandvoorspelling van 3 meter NAP of hoger sluiten we de Oosterscheldekering. Dit doet Rijkswaterstaat vanuit het ir. J.W. Topshuis op het eiland Neeltje Jans. Met een druk op de knop gaan alle 62 schuiven naar beneden. Het duurt 75 minuten tot ze allemaal dicht zijn. Kan er om wat voor reden ook niet op de knop worden gedrukt, dan sluit het noodsluitsysteem alsnog de gehele Oosterscheldekering. Maar dit is tot nu toe nooit voorgekomen.

Pijlers

De Oosterscheldekering heeft 65 pijlers van 30 tot 40 meter hoog met elk een gewicht tot 18.000 ton. Hiertussen hangen schuiven van ongeveer 42 meter lang en 6 tot 12 meter hoog. De schuiven wegen tussen de 260 en 480 ton. Bij een sluiting worden de schuiven gecontroleerd naar beneden bewogen met behulp van 124 bewegingswerken. Sinds de ingebruikname in 1986 zijn de schuiven 29 maal gesloten geweest vanwege stormvloed, afgezien van testsluitingen.

Enorme krachten

De schuiven bewegen met behulp van schuifaanslagen in de sponningen van de betonnen pijlers. Als de kering bij stormvloed wordt gesloten, moeten de schuiven enorme krachten weerstaan. Die krachten worden met behulp van 1404 schuifaanslagen naar de betonnen pijlers overgebracht. Omdat de schuifaanslagen in al dat natuurgeweld veel te verduren krijgen, is regelmatig onderhoud nodig. Daarom is er de afgelopen jaren een oplossing ontwikkeld om groot onderhoud te kunnen plegen aan de schuifaanslagen.

 

Op 17 schuiven is die oplossing in 2019 toegepast. De overige 45 schuiven zijn van 2022 tot en met 2027 aan de beurt. Ook de 124 zijaanslagen gaan ze dan vervangen. Daarnaast krijgt de gelijkloopinstallatie een onderhoudsbeurt. Dat is een vernuftig systeem van staalkabels die ervoor zorgen dat de schuiven netjes horizontaal blijven bij het sluiten of openen van de Oosterscheldekering.

 

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd buiten het stormseizoen, dus tussen 1 april en 1 oktober. Dat gebeurt in weer en wind, boven het snelstromende getijdewater. Om zo veilig mogelijk te kunnen werken, schade aan onderdelen en het milieu te voorkomen, worden er speciale hulpconstructies ontworpen.

Nog meer onderhoud

Naast alle werkzaamheden die al lopen, voert Rijkswaterstaat in 2022 nog meer onderhoud uit aan de Oosterscheldekering. Zo gaan ze de beveiligingssystemen moderniseren, zodat ze aan de nieuwste beveiligingseisen voldoen. Ook worden de besturingssystemen van de schuiven vernieuwd. Verder gaan ze de opleggingen van de bovenbalken van een nieuwe conservering voorzien en wordt de leuning van de werkweg aan de Noordzee-zijde vervangen. Met al dit onderhoud zorgen ze ervoor dat de Oosterscheldekering ook in de toekomst goed zijn werk blijft doen.

 

Uit: Magazine Rijkswaterstaat 2022/01