Monitoring onderwaterleven

In de Nederlandse onderwaterwereld vinden we heel veel verschillende planten en dieren. Toch weten we maar weinig over het voorkomen en de verspreiding van deze soorten. In 1994 is Stichting ANEMOON het Monitoring Project Onderwater Oever (MOO) gestart.

 

Bij dit project inventariseren sportduikers goed herkenbare planten en dieren onder water. Dat doen zij op vrijwillige basis. Het doel is om veranderingen in de mariene fauna en flora van de Nederlandse kustwateren vast te stellen en kennis op te bouwen over de relaties van de soorten met elkaar en hun omgeving. Inmiddels bestaat het MOO ruim 25 jaar.

 

De gegevens van het MOO-project maken veel interessante trends en patronen zichtbaar over het onderwaterleven in Zeeland. Deze beperken zich niet tot de aanwezige aantallen, maar geven ook informatie over de ecologie van de soorten, dus hoe ze zich tot elkaar en hun omgeving verhouden.

 

Benieuwd in welke maand je het meeste kans maakt op je favoriete soort? Neem dan een kijkje in het rapport. Het is online gratis te downloaden via: www.anemoon.org/duikengebruiken.

 

 

Uit: Onderwatersport mei-juni 220 Luna van der Loos, foto Lia van der Laan