Natuurwaarden op Plaat van Oude Tonge beter beschermd

De plaat van Oude Tonge (ter hoogte van de Grevelingendam) is een bijzondere plek in Nationaal Park Oosterschelde met veel unieke natuurwaarden. Bij laagwater zoeken duizenden vogels hier naar eten. Bovendien is het een belangrijke broedlocatie voor de zeldzame strandplevier en voor scholeksters. Ook is de plaat van Oude Tonge de enige plek in de delta waar groot zeegras nog van nature voorkomt. 

 

Om de unieke natuurwaarden op de Plaat van Oude Tonge beter te beschermen heeft Rijkswaterstaat als beheerder de toegankelijkheid van de Plaat van Oude Tonge gewijzigd. Besloten is om het meest kwetsbare gebied af te sluiten voor betreding. De overige ruimte en aangewezen gebieden kunnen nog steeds gebruikt worden voor onder andere zwemmen, kitesurfen en pieren spitten. Uiteraard met inachtneming van de geldende regels vanuit natuurwetgeving en eventueel benodigde vergunning voor het pierenspitten. Deze zonering geeft zowel ruimte aan de kwetsbare natuur als aan recreatie.Foto: jonge strandplevier op de glooiing