Nieuwe voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

Gedeputeerde Staten hebben per 1 januari 2020 de heer K.J. Provoost benoemd tot voorzitter van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Oosterschelde, voor een periode van vier jaar.

 

Bij de benoeming is de voordracht gevolgd van het Algemeen Bestuur van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Oosterschelde, conform de gebruikelijke procedure.

 

Daarmee eindigt, na de maximale termijn van 2 maal 4 jaar, op 1 januari het voorzitterschap van de huidige voorzitter van het NPO, de heer S.W.G.M.Kramer.