Renovatie dijkwachtershuisje Wissenkerke

In samenwerking met Waterschap Scheldestromen wordt momenteel het buitendijks dijkwachtershuisje bij Wissenkerke opgeknapt. Vanaf april staan de vrijwilligers van Nationaal Park Oosterschelde hier weer voor de bezoekers klaar met informatie, belevingstips en leuke excursies.