Terug in de tijd: dijkhuisje Wissenkerke

Aan de Keihoogteweg (Wissenkerke, Noord-Beveland), tussen minicamping Zeelucht en de inlaag Keihoogte staat buitendijks een oud dijkwachtershuisje. Jarenlang was dit huisje de uitvalsbasis van menig man die in weer en wind de dijk in de gaten hield. Tegenwoordig is het in gebruik als veelbezocht informatiepunt van Nationaal Park Oosterschelde. Onlangs ontvingen we een foto van het huisje uit 1967. Een mooie aanleiding voor een stukje geschiedenis. 

 

Het dijkwachtershuisje is oorspronkelijk gebouwd als kantoortje c.q. opzichtershuisje voor de toenmalige dijkbaas van de calamiteuze Vlietepolder. De woning van de dijkbaas stond voorheen op de zeedijk. Deze dijk lag toen enkele honderden meters zeewaarts van de dijk waar het dijkhuisje nu staat. Bij een dijkval, vermoedelijk rond 1922, is de dijk en de woning verloren gegaan.

 

Kantoor
De woning is niet herbouwd. Men vond het destijds niet verantwoord om een woning op de nieuwe zeedijk te plaatsen. Het plaatsen van een kantoortje boven op de dijk was wel mogelijk, dit is in 1925 gebouwd. De kruin van de dijk is in 1979/80 in het kader van de Deltaverzwaringen verhoogt, daardoor staat het huisje tegenwoordig halverwege de dijk.

 

Dijkwacht
Het kantoortje had de ideale locatie als dijkwachtpost. Ter plaatse van het huisje stond aan de binnenkant van de zeedijk een opslagterrein, een kleine houten loods voor opslag van materialen en een stenen schaftkeet. In de stenen schaftkeet werden in de winter oude perkoenpalen gestookt als warmtebron. 

 

Peilschrijver

In de omgeving van het kantoortje lag een roeiboot  waarmee men de waterstanden ging peilen. Later is er in het kantoortje door Rijkswaterstaat een automatische peilschrijver geïnstalleerd. Dit apparaat was met het getij op de Oosterschelde verbonden doormiddel van een buis, in het kantoortje kon zo de actuele waterstand worden afgelezen en hoefde men niet meer te roeien.

 

Foto: Henk Busman