Vogeltrek in volle gang

De vogeltrek is misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Jaarlijks trekken miljarden vogels over de aarde van hun overwinteringsgebieden naar hun broedgebieden. En weer terug. Hierbij trekken vrijwel al die vogels het liefst over land. Op open zee valt voor hen niets te halen en op de grens van water en land is voor veel soorten juist veel voedsel te vinden.

Trekroutes

De belangrijkste trekroutes concentreren zich daarom ook langs de kusten van de continenten. Eén van die ‘hoofdsnelwegen’ voor vogels, loopt langs de westkust van Europa en Afrika, de Oost-Atlantische trekroute. Deze loopt van Oost-Canada en Siberië in het uiterste noorden, tot aan het zuidelijkste puntje van Afrika. Naar schatting maken jaarlijks ruim 90 miljoen vogels gebruik van deze route.

Onmisbaar

De Zeeuwse delta, dus ook de Oosterschelde, is hierin onmisbaar als tussenstop- en/of overwinteringsgebied. Er is ruimte, rust en voedsel gedurende het hele jaar. Dit komt door de combinatie van binnendijks gelegen natuurgebieden en de buitendijks gelegen schorren, slikken en platen. Langs de trekroute zijn maar weinig gebieden die dit allemaal hebben.