Vogeltrek staat op losbarsten

In heel Europa trekken ieder jaar maar liefst 3 miljard vogels naar het zuiden. Meestal naar Afrika, maar ook naar Zuid- en West-Europa. Die komen uiteraard niet allemaal over Nederland, maar vele honderden miljoenen doen dat wel. En dat beloofd op sommige dagen een indrukwekkend spektakel te worden. Voor wie het tenminste wil zien, want je moet er wel even voor omhoog kijken.

Overwinteren

Een deel van de doortrekkers blijft in Nederland overwinteren. De Oosterschelde is voor deze soorten een belangrijk gebied. Dat kan om grote aantallen gaan; verdeeld over soorten als grauwe gans, kolgans, taiga en brandgans en rotgans. Daarnaast overwinteren er hier nog honderdduizenden eenden soorten als kuifeend, tafeleend en brilduiker.

Smient

Voor een grasetende soort als de smient is Nederland het allerbelangrijkste land van Europa om de winter door te brengen. De aantallen variëren jaarlijks, maar enige honderdduizenden zijn het er altijd, tot soms meer dan een half miljoen. In de Oosterschelde kan je ze de hele winter naar elkaar horen fluiten.

Euro Birdwatch

Op zaterdag 3 oktober tellen duizenden vogelaars in heel Europa de trekvogels die richting het zuiden vliegen. Op deze dag kan je makkelijk eens kennismaken met een telpost. Neem een kijkje op Euro Birdwatch voor eentje bij jou in de buurt.

 

Foto: Chiel Jacobusse