Voorbereidingen broedseizoen

Ook dit jaar geeft Nationaal Park Oosterschelde, in samenwerking met een aantal partners, extra aandacht aan kustbroedvogels als bontbekplevier, strandplevier en scholekster op de dijken en strandjes langs de Oosterschelde.

 

Het broedseizoen van deze soorten gaat bijna van start. Om de kans op broedsucces te bevorderen wordt er hard gewerkt aan zo optimale mogelijke omstandigheden. Begroeide schepenstrandjes worden met behulp van vrijwilligers van al het gras ontdaan. Waar nodig wordt er een verse laag schelpen aangebracht.

 

Standjes en dijken worden ook ontdaan van zo veel als mogelijk zwerfvuil. In samenwerking met de natuur- en milieueducatieve centra steken vooral basisschoolleerlingen hier de handen voor uit de mouwen.

 
Delta Milieu Projecten monitoren de nesten. Daarnaast krijgen we hulp van een groep ervaren vrijwilligers die ieder een traject voor hun rekening nemen. In samenwerking met terreinbeheerders rasteren we weer in een aantal gevallen de directe omgeving rondom het nest af met een schapenraster en plaatsen we informatieborden.