Wereld Trekvogeldag zaterdag 8 oktober

De vogeltrek is misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Op dit moment trekken miljarden vogels over de aarde van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden om in het voorjaar terug te keren. Hierbij trekken vrijwel al die vogels het liefst over land. Op open zee valt voor hen niets te halen en op de grens van water en land is voor veel soorten juist veel voedsel te vinden.

 

Precies langs deze grens van water en land liggen de zes nationale parken Oosterschelde, NLDelta, Nieuw Land, Lauwersmeer, Schiermonnikoog, de Duinen van Texel en het Werelderfgoed Waddenzee.

Oosterschelde

Ga in de Oosterschelde op zoek naar soorten als wulp, rosse grutto, groenpootruiter, rotgans en smient. De rosse grutto's zijn hier tijdens de trek op hun talrijkst. Ze broeden nooit hier maar in het noorden van Scandinavie. Ook de wulp, met zijn onevenredig lange kromme naar beneden gebogen snavel, komt hier alleen overwinteren. Met zijn melodieuze en melancholieke doe-doe-doe verraadt de groenpootruiter zijn aanwezigheid tijdens de trektijd. In en rond de Oosterschelde in de winter geen zeldzaamheid maar nooit in grote aantallen. De rotgans is van alle overwinterende ganzen de soort die hier het langst verblijft. De vogels arriveren vanuit het noordelijke broedgebied al in september en het duurt tot ver in mei voordat de laatste vertrokken zijn. Nog een trekvogel die makkelijk te herkennen is aan het geluid is de smient (foto). Ze maken tijdens hun vluchten, maar ook als ze foerageren voortdurend fluitende geluiden.

Waar

Een mooie plek in de Oosterschelde om deze soorten te zien is in de omgeving van het Dijkhuisje en de inlaag Keihoogte (Wissenkerke). Het dijkhuisje (met telescoop) is open op 15, 16, en 21 oktober (11:00 - 16:00) en op 29 oktober ‘s avonds van 20:00 – 23:00 (Nacht van de nacht).

 

Benieuwd waar je in de andere genoemde Nationale Parken de vogeltrek kunt beleven? Hier vind je een overzicht.